De kracht van een voorspelling

Fortune cookie voorspelling: “Oud zeer zal binnenkort door eigen toedoen verdwijnen”.

Deze tekst stond op het papiertje dat ik afgelopen kerst aantrof in mijn fortune cookie. Oud zeer, een veelomvattende omschrijving welke op meerdere manieren kan worden uitgelegd. Het is maar net hoe je je verleden ervaart en in welke mate gebeurtenissen een invloed op je leven hebben.

Het is dan wel weer zeer toepasselijk dat je zo’n voorspelling krijgt met kerst. Dat wordt immers gezien als een tijd van bezinning. De tijd om bij jezelf na te gaan wat nu eigenlijk echt belangrijk is in het leven.

Joëlla

Zo zou ik vanuit mijn persoonlijke situatie kunnen zeggen dat “oud zeer” een referentie is. Een verwijzing naar de manier waarop mijn ex Bianca en ik uit elkaar zijn gegaan. Een verwijzing naar een keuze die toen het beste leek. Een waardoor ik helaas al een groot deel van het leven van onze dochter Joëlla mis.

In het boek “Moeder als Mens – de Mythe voorbij” is te lezen waarom ik die pijnlijke keuze heb gemaakt. En zoals ook in het boek te lezen is hoop ik dat Joëlla mijn kant kan en wil begrijpen. Dat zij begrijpt waarom ik deze moeilijke keuze heb gemaakt en wij alsnog een band kunnen opbouwen.

Afbeelding van het boek "moeder als mens - boek geschreven door Nelleke Riemeijer" bij het artikel "De Kracht van een voorspelling" op http://blog.rugebregt.net
“Moeder als Mens – de mythe voorbij” geschreven door Nelleke Riemeijer

Mijn vader

Oud zeer zou ook kunnen wijzen naar de band die ik heb met mijn vader heb. Nou ja, misschien is het beter om te zeggen: de band die ik sinds enkele jaren niet meer heb met mijn vader. Ben ik daar schuldig aan? In zijn ogen wel. Want zoals hij het ziet had ik toch minstens de moeite kunnen nemen om contact met hem te zoeken.

Ik begrijp hem wel en uitgaande van zijn gedachtengang heeft hij daar tot op zekere hoogte misschien gelijk in. Tot op zekere hoogte, want de andere kant van de medaille is dat hij ook nalaat om contact met ons te zoeken. En als er al contact was, dan was dat voornamelijk mijn initiatief.

Maar wat nu als die voorspelling op de ontbrekende band met mijn vader duidt? Of op Joëlla, met wie ik geen contact heb? Je zou kunnen zeggen dat ik, door het schrijven van dit blog, degene ben die een voorbereidende aanzet geef om contact met elkaar te zoeken. Het is misschien niet zo persoonlijk of direct in vergelijking met een contact waarbij wij tegenover elkaar of naast elkaar zitten. Maar misschien is dat laatste op dit moment wel te confronterend.

Toekomst

Natuurlijk kijk ik uit naar de dag dat Joëlla weer een deel van mijn gezin kan en wil zijn en staat onze deur open voor mijn vader en zijn vriendin. Maar wat de toekomst ook zal brengen, de kracht van een voorspelling zoals deze ligt hem (naar mijn mening) in het feit dat ik als lezer van de voorspelling aan het nadenken wordt gezet en vervolgens ben gaan zitten om dit blog te schrijven om het “oud zeer” op deze manier te delen. Of het ook daadwerkelijk zal verdwijnen durf ik met geen enkele zekerheid te zeggen, maar verdwijnen kan, net als oud zeer, op meerdere manieren worden opgevat…